Individuální koučink

PaedDr. Jana Nová​    Životní koučink – life coaching

Celý život se učíme. Jako malé děti nejprve napodobujeme to, co vidíme, že dělají dospělí kolem nás. Svůj rodný jazyk jsme se učili neustálým opakováním toho, co jsme slyšeli od ostatních. Nejprve je to rodinné prostředí, které nám vštěpuje co je správné a co ne, poté nastupuje škola, …. Vytváříme si systémy hodnot, přesvědčení a postojů a myslíme a jednáme podle nich. To, jak myslíme, ovlivňuje naše slovní projevy vůči ostatním a naše chování a jednání.

Jak se vlastně něčemu naučíme? Třeba řídit auto. Nejprve se musíme důkladně soustředit jak se řadí jednička, dvojka, trojka, .. a to ještě zkombinovat s prací nohou a pedálem spojky, brzdy a plynu. Děláme chyby, opravujeme se, a neustálým opakováním dochází k automatizaci. Když se v našem mozku vytvoří automatismy, nemusíme už věnovat tolik pozornosti řazení jednotlivých rychlostních stupňů, celý proces se zrychluje a jednotlivé pohyby se dostávají do podvědomí. Děláme je už automaticky, podvědomě.

Totéž platí pro způsoby myšlení a jednání. V podobných životních situacích jsme si opakováním určitého chování vytvořili vzorce a používáme je automaticky, aniž bychom si to uvědomovali.

A tak se nám pak v životě začnou opakovat podobné situace a my se divíme, jak to, že se dějí jenom nám a jiným ne. Něco řekneme nebo uděláme a okolí na to nějak reaguje. Každá akce vzbuzuje reakci. Logicky tedy, pokud chceme změnit reakci našeho okolí, je třeba změnit naše jednání, které tuto reakci způsobilo. Musíme si to uvědomit, a pak máme šanci něco změnit.   

Co to je?  Pro koho je určen? Jak probíhá?  Témata a situace životního koučinku 

Co to je?

Dialog kouče s koučovaným. Koučovaný chce řešit nějaké téma nebo situaci. Kouč naslouchá a klade otázky koučovanému. Během tohoto rozhovoru začne koučovaný vnímat situaci v širší perspektivě a mění úhel pohledu na dané téma, svůj postoj. Probíhá proces uvědomění. 
Je to kreativní metoda, která podněcuje k osobním změnám, zkoumá naše chování a postoje, vyzývá k přezkoumání našich myšlenkových pochodů a našeho osobního náhledu na svět, stimuluje a probouzí.

Základní šancí na úspěch je umět se podívat na věci z jiné, širší perspektivy, z jiného úhlu. Každý z nás vytváříme předpoklady k tomu, abychom dosáhli toho, co chceme. Každý z nás je jedinečný a neopakovatelný. Promítnout tuto jedinečnost a výjimečnost do svého života znamená nepociťovat nedostatek, strach, smutek, neštěstí. Najít svůj osobitý, radostný  a tvořivý pohled. 

Témata a situace, které můžete řešit s koučem

Životní a vztahový koučink

  • objevit a lépe využít svůj osobní potenciál
  • nalézt životní rovnováhu
  • zbavit se obav a strachu
  • posílit si sebevědomí
  • lépe vycházet se svým partnerem, dětmi, …
  • řešit krize a problémy v osobních vztazích 
  • zvládnout rozvod, odchod do důchodu nebo jinou významnou životní změnu

„Mysl nemá hranic kromě těch, které sami uznáváme.“

(Napoleon Hill)

Co není koučink?

Koučování není terapií, psychoterapií, mentorováním ani poradenstvím.

Kdo je kouč?

Kouč je facilitátor, probouzí uvědomění, rezonuje s klientem, pomáhá ostatním stát se výkonnějším, nebo se rozvíjet. Cílem kouče je pomáhat lidem postoupit ve svých dovednostech, dodat jim důvěru v jejich vlastní potenciál a chuť investovat do výsledku, o který se snaží.

Kdo není kouč?

Kouč není učitel, konzultant, trenér ani mentor. Nedává poučky, co byste „měli“ podle jeho názoru udělat.  Kouč neradí, nepoučuje, nesoudí, nedává direktivní příkazy co „by měl“ klient udělat, neřeší problém za klienta, není psychoterapeutem.

Kouč nemusí být expertem v dané oblasti